praktijk veerkracht
Rob van der Veer
Home

Praktijk Veerkracht

Wie en wat is praktijk Veerkracht?
Bij Praktijk Veerkracht kunt u terecht met uw emotionele en psychische problemen of lichamelijke klachten met een psychische oorzaak. 

De intentie van mijn therapeutische sessies is samen met de cliënt te werken aan een proces dat ervoor zorgt dat (weer) sprake is van een gezonde hoeveelheid veerkracht.
De wijze van denken en in het leven staan en mijn intentie als therapeut is zichtbaar gemaakt in de tenaamstelling van mijn praktijk. 

Die veerkracht maakt dat je op een goede manier het leven weer aankan zonder last te hebben van allerlei blokkades waardoor je niet goed functioneert. De neerwaartse spiraal ("downward spiral)" waarin de cliënt verzeild is geraakt wordt omgezet in een opwaartse spiraal ("upward spiral"). 
Vanuit een situatie van angst, somberheid, depressie, machteloosheid en het slachtoffer zijn naar een gevoel van blijdschap, kennis, inzicht, kracht, vrijheid, liefde en waardering. Tussen deze twee uitersten een  lange weg, waarbij het erom gaat er in elk geval voor te zorgen dat we de "weg naar boven" weer hebben gevonden. Deze filosofie (zie "the Emotional Guidance Scale") wordt tot uitdrukking gebracht in het logo van mijn praktijk. 


 


The Emotional Guidance Scale.Om het hierboven beschreven doel te bereiken staan er een aantal therapeutische technieken tot mijn beschikking die ingezet kunnen worden om de blokkades op te heffen. 
Therapieën die kunnen worden toegepast zijn: 
Regressietherapie, Hypnotherapie, Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), Neurosemantiek, Voice Dialogue, systemisch werken (bijv. familie-opstellingen), Emotioneel lichaamswerk, Inner Child work, Gestalttherapie, Rationeel Emotieve Therapie (RET), Eyemovement Desensitisation and Reprocessing  (EMDR) en relatietherapie. 

 

Mijn specialisaties zijn Burnout en Depressie. In feite is de term burn-out slechts een containerbegrip, het geeft ongeveer weer hoe we ons voelen, we zijn letterlijk opgebrand. Vaak op een dusdanige manier dat normaal functioneren al lang niet meer mogelijk is en een langdurig ziekteverzuim op de loer ligt. Belangrijk is samen te achterhalen wat de achterliggende oorzaken zijn. Hoe is het zover kunnen komen? Oorzaken zijn er vrijwel altijd meer dan één, vaak is het ook een combinatie van factoren in zowel het privéleven als het arbeidzame leven van mensen. Wanneer de oorzaken niet gevonden zouden worden of we daar niets aan zouden veranderen is het proces van herstel een heel lange weg en is een nieuwe burn-out zelfs niet uitgesloten. 
Naast het vergaren van inzicht in de ontstane situatie is het van belang te onderzoeken of de oorzaken kunnen worden beïnvloed teneinde herhaling van vastgeroeste patronen die ons in de problemen hebben gebracht te voorkomen. 
Het zijn juist die specifieke therapieën die zeer goed kunnen helpen om dit patroon te doorbreken.

Praktijkruimte
\

Intakegesprek
Tijdens dit gesprek zal in kaart worden gebracht wat voor de cliënt een belangrijk thema is. Vaak zijn dit oude ervaringen die negatieve gevolgen hebben tot in het leven van nu. 
Het gaat er dan om na te gaan of met één (of meerdere) type therapieën het mogelijk is deze ervaringen dusdanig te verwerken en een plek te geven dat zij geen blokkade meer vormen bij het functioneren in het dagelijkse leven. Aan het eind van het gesprek moet dan duidelijk zijn waar de cliënt daadwerkelijk aan wil werken in de komende periode. 
Aan de hand van de klachten en wensen van de cliënt zal een aantal technieken worden toegepast. Dit kan dus elke sessie een heel andere zijn, afhankelijk van het stadium van de klachten.


Aantal sessies.
Indien na het intakegesprek duidelijk is geworden dat het “klikt” tussen cliënt en therapeut en de intentie en het vertrouwen aanwezig is om “met elkaar door te gaan”, zullen er vaak tenminste 4 tot 6 vervolgsessies plaatsvinden. Zo nodig kunnen dit er uiteraard meer worden, afhankelijk van het bereikte resultaat en de wensen die er dan nog zijn. 


Vrijblijvend Kennismakingsgesprek
Indien gewenst kan eerst een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek plaatsvinden waarin ale mogelijke vragen en onduidelijkheden ten aanzien van een mogelijke behandeling besproken kunnen worden. Dit kunt u aangeven in de mail (info@praktijk-veerkracht.nl), waarna een afspraak zal worden gemaakt. 


P r a k t i j k  V e e r k r a c h t

Rob van der Veer

Malta 77 – 2721 HK Zoetermeer (wijk 21)
tel.: 079-5938962 

e-mail: info@praktijk-veerkracht.nl

 

HomeOver Rob van der Veerpsycho-dynamicaIndigo QuantumbiofeedbackdepressieburnoutTherapie├źnTarievenFavoriete linksFoto'sContacteer mij